Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2023/2024

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych (dyrektorskich)

w PSP w Węzinie, rok szkolny 2023/2024

  1. 13.10.2023 – Dzień Edukacji
  2. 02.11.2023
  3. 03.11.2023
  4. 02.05.2024 – Dzień Flagi
  5. 14.05 – 16.05.2024 – egzamin ósmoklasisty
  6. 31.05.2023 – dzień po święcie Bożego Ciała