Dnia 25.09.2020 uczniowie naszej szkoły z klas IV – VIII wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Janowa.

W piątek 25 września Pani Olga Kuszka zorganizowała wyjazd na teren Pałacu w Janowie dla klas IV- VIII na zaproszenie pracowników Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Uczniowie podzieleni na trzy grupy wzięli udział w interesujących zajęciach. Pierwsze z nich dotyczyły przedstawienia krótkiej historii wczesnośredniowiecznej osady Truso oraz stanu badań nad zlokalizowaniem cmentarzyska, na którym byli chowani jego mieszkańcy. Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne prowadzi obecnie badania wykopaliskowe w Janowie, aby rozwikłać ostatnią zagadkę dotyczącą pochówków jedynej wikińskiej osady na terenie Polski – na razie bezskutecznie. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda praca archeologa czy rysownika. Kolejne zajęcia przybliżyły uczniom życie codzienne, zwyczaje, mity oraz sposoby walk Wikingów. W ramach tych zajęć uczniowie mogli stanąć do walki jak prawdziwi Wikingowie, na szczęście z piankowymi mieczami. Ostatnie zajęcia dotyczyły techniki i sprawności w strzelaniu z łuku. Wszyscy chętnie wzięli udział w tych zajęciach, a wielu udało się trafić w tarczę. Uczniowie wrócili bogatsi o wiedzę na temat osady Truso i życia Wikingów oraz nabyli podstawy umiejętności łuczniczych.