Rada Rodziców

Rada Rodziców

      Skład Rady Rodziców w roku szkolnym              2023 / 2024

Przewodnicząca:                  Danuta Denka

Z -ca przewodniczącego:     Gabriela Iwanowska

Sekretarz:                              Paweł Brzeziński

Skarbnik:                               Alicja Połeć

Nr konta Rady Rodziców: 13 8309 0000 0064 5435 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sztumie