Rada Rodziców

Rada Rodziców

      Skład Rady Rodziców w roku szkolnym              2021 / 2022

Przewodnicząca:                  Anna Marcewicz

Z -ca przewodniczącego:   Gabriela Iwanowska

Sekretarz:                              Anna Zajączkowska

Skarbnik:                               Olga Kuszka

Nr konta Rady Rodziców: 13 8309 0000 0064 5435 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sztumie