Grono pedagogiczneDyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Biłas

Pedagog specjalny, logopeda, wych świetlicy :

mgr Renata Kur

Bibliotekarz
mgr Tomasz Rozenbajgier

Wychowawca świetlicy
lic Kamila Pałka

mgr Renata Kur

Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Jolanta Boss
lic Kamila Pałka

mgr Katarzyna Jurgielewicz-Kołakowska – pedagog szkolny

Język polski, doradztwo zawodowe
mgr Iwona Małejko

Język angielski, język rosyjski
mgr Justyna Sobolewska

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
mgr Edyta Kiełczewska

mgr Ewelina Rębisz / Maria Bocian

Historia, WOS
mgr Tomasz Rozenbajgier

Przyroda
mgr Jolanta Boss


Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, wdż
mgr inż. Ewelina Magoń


Muzyka, plastyka
mgr Agnieszka Biłas


Informatyka, matematyka
mgr Maria Ignaciuk


Wychowanie fizyczne, technika, edb
mgr Łukasz Budziwojski


Psycholog
mgr Aleksandra Dyks – Łepek