Grono pedagogiczneDyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Biłas

Pedagog specjalny :

mgr Renata Kur

Bibliotekarz
mgr Tomasz Rozenbajgier

Wychowawca świetlicy
lic Kamila Pałka
Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Jolanta Boss
mgr Olga Kuszka

mgr Katarzyna Jurgielewicz-Kołakowska – pedagog szkolny

Język polski
mgr Iwona Małejko

Język angielski
mgr Justyna Sobolewska

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
mgr Edyta Kiełczewska

mgr Ewelina Rębisz

Historia, technika
mgr Olga Kuszka

Przyroda
mgr Jolanta Boss

Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia
mgr inż. Ewelina Magoń

Muzyka, plastyka
mgr Agnieszka Biłas

Informatyka, matematyka
mgr Maria Ignaciuk

Wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Budziwojski

Logopedia
mgr Renata Kur

Psycholog
mgr Aleksandra Dyks – Łepek