Grono pedagogiczneDyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Biłas

Bibliotekarz
mgr Tomasz Rozenbajgier

Pedagog, wychowawca świetlicy
mgr Iwona Wiśniewska

Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Jolanta Boss
mgr Olga Kuszka

Język polski
mgr Iwona Małejko

Język angielski
mgr Barbara Kosiacka

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
mgr Edyta Kiełczewska

mgr Ewelina Rębisz

Historia, technika
mgr Olga Kuszka

Przyroda
mgr Jolanta Boss

Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia
inż. Ewelina Magoń

Muzyka, plastyka
mgr Agnieszka Biłas

Informatyka, matematyka
mgr Maria Ignaciuk

Wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Budziwojski

Logopedia
mgr Renata Kur

Psycholog
mgr Aleksandra Dyks – Łepek

Rozmiar fontów
Kontrastowe tło