Przedszkole

INFORMACJE DLA RODZICÓW- PRZEDSZKOLE 

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 16:00
 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest zapewnione w wymiarze 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00.
 3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg)
 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w oddziale przedszkolnym wynosi 5,50 zł tj.:
 • śniadanie: 2,00 zł
 • obiad: 2,50 zł
 • podwieczorek: 1,00 zł
 1. Odpłatność za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać na rachunek bankowy: 87 1020 1752 0000 0102 0242 4802 (PKO BP) (Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 16, 82-310 Elbląg 2, tytułem: imię i nazwisko dziecka / grupa- płatność za wyżywienie i pobyt w miesiącu ………)
 2. Płatność za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu należy uregulować do 20 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczone zostaną odsetki za nieterminową płatność.
 3. Nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym zarejestrowana w czytniku ewidencji pobytu i żywienia skutkować będzie odliczeniem opłaty za wyżywienie (w następnym miesiącu rozliczeniowym) proporcjonalnie do liczby dni nieobecności