Przedszkole

INFORMACJE DLA RODZICÓW- PRZEDSZKOLE 

  1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 16:00
  2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest zapewnione w wymiarze 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00.
  3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę
  4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w oddziale przedszkolnym wynosi 7,50 zł tj.:
  • śniadanie: 2,00 zł
  • drugie śniadanie: 1,00 zł
  • obiad: 4,50 zł
  1. Odpłatność za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać na rachunek bankowy: (Millennium bank) 84 1160 2202 0000 0005 9333 3257  (Odbiorca: Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 16, 82-310 Elbląg 2, tytułem: imię i nazwisko dziecka / grupa- płatność za wyżywienie i pobyt w miesiącu ………)
  2. Płatność za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu należy uregulować do 20 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczone zostaną odsetki za nieterminową płatność.
  3. Nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym zarejestrowana w czytniku ewidencji pobytu i żywienia skutkować będzie odliczeniem opłaty za wyżywienie (w następnym miesiącu rozliczeniowym) proporcjonalnie do liczby dni nieobecności