Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków

26 września odbywają się obchody Dnia Języków Obcych, który został ustanowiony w 2001 r. przez Radę Europy. W Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie w dniach 27-28 września nauczyciele języków obcych przygotowali z tej okazji dla klas V-VIII konkurs wiedzy o językach świata i z zagadnień realioznawczych. Uczniowie musieli m.in. rozwiązać quiz wiedzy o językach, rozpoznać w jakich językach zaśpiewano prezentowane piosenki, rozpoznać potrawy narodowe czy flagi państw. Najlepsze zespoły nagrodzono ocenami celującymi. Celem zajęć było nie tylko upamiętnienie tego dnia, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na piękno różnorodności językowej oraz zalety, jakie płyną ze znajomości języków obcych.