Wyjazd na XI Ptasi Piknik

W sobotę 2 października 2021 roku po raz kolejny grupa uczniów naszej szkoły wraz
z opiekunami  brała udział w otwartej edukacji ornitologicznej podczas XI Ptasiego Pikniku w Krynicy Morskiej.
Zajęcia organizowane są w ramach Europejskich Dni Ptaków, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na jedno
z najbardziej niezwykłych zjawisk w świecie przyrody, czyli jesienną migrację ptaków.
Organizatorem imprezy było Nadleśnictwo Elbląg oraz stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych DRAPOLICZ.
W programie przewidziane były różnorodne zajęcia – rozpoznawanie gatunków ptaków i innych zwierząt oraz roślin na ilustracjach i w naturze, poznawanie metod odłowu i obrączkowania ptaków, zbijanie budek lęgowych, opowieści, quizy i konkursy o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej itp.
Dzieci miały okazję poznać ciekawostki z życia fok i morświnów oraz innych zwierząt Morza Bałtyckiego.

Oczywiście nie zabrakło spaceru po plaży, chociaż wiatr mocno dmuchał w twarz.
Obowiązkowym punktem programu było wejście na górę ,,Pirata” i obserwacje z wieży widokowej ptaków lecących nad głowami.

Dowóz uczniów na warsztaty ornitologiczne został sfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za
pośrednictwem Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Pięknie dziękujemy!