Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej Węzina 2022.

19 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczo- Ekologicznej Węzina 2022. Celem turnieju było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych, budzenie świadomości i wrażliwości ekologicznej, pogłębienie wiedzy o różnorodności biologicznej i jej znaczeniu dla zachowania życia na Ziemi, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4-8 z terenu gminy Elbląg.

Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie hotelu dla owadów pożytecznych.🐝🐞🦋
W I części turnieju uczennice samodzielnie rozwiązywały test przyrodniczo-ekologiczny, który składał się
z 33 pytań.
Jury skrupulatnie sprawdziło odpowiedzi i konieczna była dogrywka.
I tak:
I miejsce zajęła Julia Zajączkowska z PSP w Węzinie, II miejsce Julia Szewczak również z PSP w Węzinie oraz III miejsce Lena Grzeszczak
z PSP w Pilonie
. Gratulacje!!!
Po słodkim poczęstunku odbyła się II część polegająca na pracy zespołowej. Tu młodzież rozpoznawała ptaki i ich głosy, owady, rozwiązywała krzyżówkę oraz układała ,,ptasie” puzzle.

A oto wyniki:

I miejsce PSP w Węzinie, II miejsce PSP w Pilonie, III miejsce PSP w Nowakowie. Gratulacje!!!
Wszystkie uczennice i szkoły biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Elbląg.
Dziękujemy młodzieży za udział a nauczycielom za przygotowanie uczniów do turnieju!

Organizatorki turnieju
Jolanta Boss
Iwona Wiśniewska