Ranking czytelnictwa w PSP w Węzinie

Ranking czytelnictwa w PSP w Węzinie

21 czerwca biblioteka szkolna w PSP w Węzinie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, dokonała podsumowania w postaci rankingu czytelnictwa dla
poszczególnych klas i indywidualnych czytelników.

Już we wrześniu 2021 r. biblioteka ogłosiła Szkolny
Konkurs Czytelniczy, który został właśnie rozstrzygnięty. Najlepszym czytelnikiem roku szkolnego
2021/2022 została Róża Brzezińska z klasy I.

W rankingu klas najwyższe miejsce zajęła klasa III,
na drugiej pozycji uplasowała się klasa II,
a trzecie miejsce przypadło klasie I.

Jak widać z powyższego
zestawienia, najmłodsi uczniowie szkoły stanowią wzór dla starszaków, których wizyty w bibliotece
mogłyby być częstsze.

Tomasz Rozenbajgier