„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – kurs e-learningowy

Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg
ufundowanych przez KRUS.

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.
Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test
końcowy;

Uwaga! Wpisz swoje dane, zanim zaczniesz realizować szkolenie.

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;

3. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
pocztą tradycyjną na adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości
190, 00-608 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl
z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl
Zasady przyznawania hulajnóg znajdują się na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty. kurs e-learning 2022