Podsumowanie NPRC

NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 – podsumowanie

Biblioteka szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie w 2022 r. realizowała szereg działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kwota rządowego dofinansowania wyniosła 4000 zł, a wkładu własnego Gminy Elbląg 1000 zł. Za pieniądze zakupiono nowości czytelnicze do biblioteki. A oto najważniejsze wydarzenia organizowane w ramach zakończonego już programu: organizacja konkursów czytelniczych i promujących czytelnictwo (plastyczny, literacki, fotograficzny, czytelniczy i pięknego czytania we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Komorowie Żuławskim), organizacja akcji promujących czytelnictwo (Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, bicie rekordu czytania na przerwie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, wystawa książek zakupionych w ramach NPRCz, kiermasze taniej książki, pasowanie na czytelnika w kl. I, organizacja Ogólnopolskiego Dnia Seniora we współpracy z Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) oraz działania ciągłe biblioteki (lekcje biblioteczne, promocja najlepszych czytelników, działalność informacyjna i promocyjna). Dzięki programowi biblioteka zyskała nie tylko nowe pozycje książkowe, ale również więcej czytelników.