II Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej w Roku Jubileuszowym Mikołaja Kopernika „Węzina 2023”

W dniu 26.04.2023 r w Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie odbyła się druga edycja Gminnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej „Węzina 2023” w wyjątkowym czasie, a dokładniej w roku Jubileuszowym Mikołaja Kopernika.

Celem turnieju było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych, budzenie świadomości, wrażliwości ekologicznej, pogłębienie wiedzy o różnorodności biologicznej i jej znaczeniu dla zachowania życia na Ziemi, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz przypomnienie postaci i zasług Mikołaja Kopernika, 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4-8 z terenu gminy Elbląg. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów ze szkół : Węziny, Gronowa Górnego, Pilony i Nowakowa. Turniej składał się z 12 konkurencji. Każda Szkoła przyjechała do nas z plakatem, który był częścią naszej zabawy pt. „Kopernik – człowiek nauki”. Do kolejnej konkurencji drużyna wybrała przedstawiciela, który rozwiązywał indywidualny test wiedzy. Następnie młodzież musiała rozwiązać krzyżówkę, ułożyć „ptasie” puzzle, rozpoznać ptaki oraz ich glosy, zwierzęta, drzewa iglaste i liściaste, parki narodowe, posegregować odpady oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące Mikołaja Kopernika. W trakcie turnieju uczniowie mieli krótką przerwę na słodki poczęstunek.

A oto wyniki:

I miejsce: PSP w Węzinie

II miejsce PSP w Pilonie

III miejsce PSP w Gronowie Górnym

IV miejsce PSP w Nowakowie

Wszyscy uczniowie i szkoły biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Elbląg.